DATAS DE EXAMES

Aquí están as datas  de exames, avaliacións ...que che poden interesar:


      1ª Avaliación ( do 16 de setembro ao 21 de decembro)
              - Novembro: 8 exame de Pendentes de 1º, 2º  de ESO. Oalumnado coa materia pendente deberá entregar ese día o caderno de traballo.
               - 2º Bacharelato:
                           1º Parcial (Literatura e Sociolingüística): venres 18 de novembro 2º Bac-B; luns 21 de novembro 2º Bac-A.
                            2º Parcial ( Análise de texto, libro de lectura, gramática): xoves 1 de decembro 2º Bac-A e B.

      2ª Avaliación ( do 9 de xaneiro ao 30 de marzo):
            
              - Do 6 ao 10 de Febreiro: Exames de pendentes.
              - 16 de Marzo: entrega de notas de 2º BAC
              - 30 de marzo: entrega de notas ESO e 1º BAC


       3ª Avaliación ( do 10 de abril ao 22 de xuño):

              - 10 e 13 de Abril: Exames de pendentes de 2º BAC
              - Do 7 ao 11 de Maio: Exames de Pendentes da ESO, 1º Bacharelato.
              - 22 de xuño: último día de clases
              - 25 de xuño: avaliacións finais ESO e 1º Bacharelato
              - 26 de xuño: entrega de notas

No hay comentarios: